Regelgeving

Wat is ECE R65?         


Voor het gebruik van optische- en akoestische signalering is wet- en regelgeving van toepassing.

De Europese wetgeving ECE R65 beschrijft de eisen die worden gesteld aan optische en akoestische signalen voor voertuigen en trailers. Deze regeling geldt sinds 1 maart 2014 voor ambergele (oranje-gele) zwaai-, flits-  en knipperlichten. Voor voorrangsvoertuigen (blauw) is de richtlijn al sinds 1 september 2009 van toepassing op bestaande voertuigen en trailers.


Hieronder ziet u wanneer ambergele zwaai-, flits- en knipperlichten gevoerd mogen worden:
   ->Werkzaamheden ten behoeve van de hulpverlening op of langs de weg met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen

   ->Werkzaamheden ten behoeve van wegen, werken of inrichtingen op, aan, in of boven wegen, daar onder begrepen gladheidsbestreiding of sneeuwruimen

   ->Werkzaamheden met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen voor de hulpverlening aan en het repareren of bergen en wegslepen van voertuigen

   ->Vervoer van ondeelbare lading voor zover het voertuigen betreft waarvoor krachtens het Voertuigreglement ontheffing is verleend inzak de afmetingen van deze voertuigen of hun lading

   ->Het begeleiden van transporten waarvoor een ontheffing is verleend, voor zover die begeleiding uit de ontheffing voortvloeit en dit geschiedt met daartoe speciaal uitgeruste voertuigen

   ->Het begeleiden van militaire colonnes

   ->Het rijden met landbouw of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, of daardoor voortbewogen aanhangwagens, die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,60mDe Europese regelgeving is van kracht voor de volgende voertuigcategorieën:

   ->Voertuigen die minimaal 4 wielen hebben en worden gebruikt voor het vervoeren van personen (Cat. M1, M2, M3)

   ->Voertuigen die minimaal 4 wielen hebben en worden gebruikt voor het vervoeren van goederen (Cat. N1, N2, N3)

   ->Trailers (Cat. 01, 02, 03, 04)

   ->Agriculturele en bosbouw tractoren (Cat. T)

   ->Off-road mobiele machines (Cat. G)


Omschrijving van de richtlijn:

Ambergele zwaai-, flits- en knipperlicht; bestaand uit één set moet voldoen aan een ECE regelement 65 en is overeenkomstig gecertificeerd. 

Daarnaast moet de set zodanig gemonteerd zijn dat het lichtsignaal kan worden waargenomen vanaf een afstand van 20 meter rondom het voertuig en 150 centimeter boven het wegdek. 

-> Dit kan betekenen dat er voor één voertuig meerdere flitslampen nodig zijn, bijvoorbeeld omdat het carrosserie of de lading het zicht op de verlichting ontneemt.  

Faro-Signalering biedt u hierbij vakkundige advisering.


Klassen, secundaire en primaire installaties. 

Klasse 1: zwaai-, flits- of knipperlicht met één niveau van intensiteit

  - Ambergele primaire signaalverlichting             (TA1)  

  - Ambergele secundaire signaalverlichting        (XA1)

  - Blauw secundaire signaalverlichting                (XB1)


Klasse 2: zwaai-, flits- of knipperlicht met twee niveaus van intensiteit 

  - Blauwe primaire signaalverlichting                  (TB2)


Wist u dat? 
Wist u dat de bovenstaande wetgeving een belangrijk begrip is bij diverse brancheverenigingen?  

Brancheverenigingen hebben de ECE R65 wetgeving en eventuele aanvullende richtlijnen in hun Arbo regels opgenomen. 


Neem contact op voor meer informatie over regelgeving omtrent ambergele signalering!